Danıştay’dan ‘tehlikeli köpek’ kararı

Danıştay, Dogo Argentino cinsi köpeklerin, “Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi”nden çıkarılmasına ait yürütmenin durdurulması istemli davanın reddine karar verdi.

Bünyesinde çok sayıda hayvan derneği bulunan bir federasyon, Tabiat Muhafaza ve Ulusal Parklar Genel Müdürlüğünce 7 Aralık 2021’de yayımlanan “Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesinin” birtakım kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı.

Federasyon dilekçesinde, 5199 Sayılı Hayvanları Muhafaza Kanunu’nun 14. unsurunda, “Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, armağan etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır.” kararı yeterince, “tehlike arz eden hayvanların” belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda hazırlanan genelgede, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin “tehlike arz eden hayvanlar” olarak yer aldığı bildirildi.

AV KÖPEĞİ TEZİ

Dilekçede, av köpeği olduğu tez edilen Dogo Argentino cinsi köpeklerin tehlike arz eden hayvanlar kategorisine dahil edilmesinin bilimsel açıdan mümkün olmayacağı öne sürülerek, Dogo Argentino cinsinin genelgeden çıkarılması istendi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan tehlikeli köpek ırkları

“DAVA AÇMA EHLİYETİ YOK”

Danıştay 10. Dairesi, davacı federasyonun dava açma ehliyeti bulunmadığına karar vererek, davayı reddetti.

Dairenin kararında, iptal davalarının yönetimin, hukuka uygun davranmasını sağlayan en değerli kontrol araçlarından olduğu fakat bu davaların direkt menfaatleri ihlal edilen şahıslarca açılabileceği vurgulandı.

OY BİRLİĞİ İLE RET

Aksi halde “dava konusu edilecek süreç ile dava açacak kişi ortasında aşikâr ölçüler içinde menfaat münasebeti bulunması şartının” ihlal edileceğine dikkat çekilen kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Federasyonlar, kuruluş hedefleri birebir olan en az beş dernek ile kurulur. Federasyonların, kendisine bağlı derneklerin dava açabilecekleri düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti yoktur. Bu kapsamda davacı federasyon, dava konusu genelgenin kendisine üye olan Dogo Argentino Irk Derneğini yakından ilgilendirdiğini ileri sürerek iptali istemiyle dava açmıştır. Lakin federasyonun, hükmî kişiliğine yönelmeyen genelgenin iptalini istemekte direkt bir menfaati bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu durumda federasyonun, dava açma ehliyeti bulunmaması nedeniyle uyuşmazlığın aslının incelenmesine hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın ‘ehliyet yönünden’ reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*