Borç yapılandırmasına yeni maddeler ekledi! Kurumlara deprem vergisi geliyor

Meclis’te görüşülen borç yapılandırma yasasında önergeyle yeni maddeler eklendi. Kurumlar vergisi mükelleflerinden vergi teşviğinden bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. İşverenlerin depremzede çalışanlarına yardım için sağladığı menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, kadına yönelik uygulanan şiddete dikkat çekti. Dervişoğlu, “Hemen her gün en az 1 vakayla haberdar olduğumuz kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusu karşı karşıya kaldığımız en önemli toplumsal sorunlardan biridir. Türkiye’de kadına şiddet artmakta, istihdamda kadın sayısı azalmakta, yönetime katılmakta ise cinsiyet ayrımcılığı dikkat çekmektedir. Millet İttifakı olarak hazırladığımız ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde ifade ettiğimiz üzere, kadınların maruz kaldığı tüm ayrımcı tutumların önüne geçeceğiz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de “Türk kadınını hayatın her alanında güçlü kılmanın, haklarını gözetmenin ve korumanın hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyor; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, başta şehitlerimizin muhterem anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyor; kadına verilen değerin sadece bir gün değil, her gün anlam bulmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise “Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelelerinin bir kez daha vurgulandığı bir gündür 8 Mart. Maalesef bu yıl 8 Mart, Türkiye’de deprem acılarının yaşandığı bir döneme denk geldi. Özellikle deprem bölgesindeki bütün kadınların 8 Mart’ını kutlarken onları saygıyla selamlıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, “Toplumdaki hak ettikleri statülere bir an önce kavuşmalarını, aynı zamanda iş yaşamında, çalışma yaşamında, siyasal hayatta, sosyal, kültürel hayatta, o hayatlarda, o alanlarda erkeklerle eşit statüde yer bulmalarını inşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde sağlayacağımızı taahhüt de ediyorum” dedi.

AK PARTİ’Lİ CAN, MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

AK Parti Grubu adına konuşan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, muhalefetin deprem bölgesinde aksaklıkların yaşandığına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Can, “Türk Silahlı Kuvvetleri, madencilerden oluşan arama- kurtarma ekipleri, AFAD, Kızılay o gün olay mahalline elinden geldiğince hızlı intikal ettiler. Sadece depremle uğraşılmadı o gün, hava muhalefeti de vardı. Bizler milletvekili olarak araziye bir an önce intikal etmek için yollara düştük. Ben Kırıkkale Milletvekili olarak Kırıkkale üzerinden gitmeye çalıştım, o gün hava muhalefeti vardı, acayip derecede kar yağışı vardı. Keskin ile Kırşehir’in arası normalde yarım saatlik bir mesafedir, iki buçuk saatte alamadık” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri reddedildi.

Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin görüşmeleri, depreme yönelik düzenlemelerin de teklife eklenmesiyle devam ediyor.

Genel Kurul’da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme yönelik düzenlemeler görüşmeleri devam eden, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne değişiklik önergeleriyle eklendi.

DEPREM DÜZENLEMELERİ

AK Parti’nin verdiği önergeyle; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, 5362 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların aidat borçlan ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birliklerin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçların ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörüldü.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, iş verenler tarafından 6/2/2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutar 50 bin Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar vergiden muaf olacak.

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin, ikamet etmeleri amacıyla bedelsiz kullanımına bırakılan konutlara ilişkin olarak 2023 yılı gelirlerine uygulanmak üzere; kanunla belirlenen emsal kira bedeli esası uygulanmayacak.

Depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklar. Deprem felaketinde mirasçılar vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacaklar. Bu kapsamda; depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarihlerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Bu intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme belgesi aranmayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile BES sisteminden yapılan gelir vergisi tevkifatı yapılmaması öngörülüyor.

PERT HALİNE GELMİŞ ARAÇLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek; göçük altında kalan araçlar, her türlü araçlar kapsama dahil olacak. Başka plakalı araçlar da deprem bölgesinde pert haline gelmişse o tür sorunları da ortadan kalkacak.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılıyor. Ayrıca, elektronik ortamda tutulan defterlerden, Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından muhafaza edilen ya da muhafaza edilmek üzere Bakanlığa elektronik ulamda iletilenler bakımından defterler zayi olmadığından bu defterlerin mükelleflere Sağlamlığını belirleyeceği usullerle verileceği hususlar da düzenleniyor. Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar; esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname emlerinden harç ile sicil gazetesi ilan ücreti alınmaması sağlanıyor.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakların terkin edilmesi vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kbbbbaldırılması öngörülüyor.

TEKLİFİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul’da, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir